Senátor, který pomáhá. POJĎME NA TO!

Tomáš Goláň

Zvolený senátor SENÁTOR 21

Tomáš Goláň

Volební obvod č. 78 - Zlín

Daňový poradce, otec tří synů (8, 11 a 19 let), expert na daňové zákony a žaloby proti nezákonným postupům finanční správy. Na internetu poskytuje zdarma daňové poradenství a právní pomoc. Několik let veřejně upozorňuje na zneužití zajišťovacích příkazů finančním úřadem a komentuje celospolečenské dění. Za což byl také Deníkem Referendum vyhlášen za jednu z osobností roku 2017. Jako otec a člověk pocházející z učitelské rodiny se dlouhodobě zasazuje za změnu přístupu českého školství. Ve svém volném čase trénuje mladší přípravku ve fotbalovém klubu SK Louky – Zlín, kde uplatňuje nové metody výuky fotbalu.

„Do Senátu jsem se rozhodl kandidovat, protože vnímám, že Senát je tím nejsilnějším pilířem demokracie. Proto je trnem v oku mnoha politikům, kteří by chtěli ovládat celou společnost. Chtěl bych svou prací dokázat, že Senát není jenom odkladištěm nepohodlných politiků, ale že je důležitým a přínosným ústavním orgánem.

Jako senátor bych chtěl aktivně působit v oblasti daní, neboť v Senátu není nikdo, kdo se na tuto oblast specializuje. Je třeba vrátit daňovým poplatníkům jistoty, které měli dříve jako například zastavení doživotního úročení nedoplatků na daních a zavedení opětovně jejich stropu. Zabrání se tak devastaci rodin, které se často ne vlastní chybou dostanou do problémů s daňovými nedoplatky.

V oblasti školství bych chtěl pomoci prosadit změnu doktríny ve státních základních školách, aby děti nebyly vychovávány strachem z trestu, ale aby byly vedeny ke snaze samy objevit něco nového a nebyly potlačovány individuality.

V rámci regionu Zlín bych se chtěl aktivně účastnit na ukončení sporu mezi Veolií (Moravská vodárenská) a VaK, neboť tento spor vytváří nejistotu pro všechny občany. Voda je základ života.“

www.tomasgolan.cz

 

ODKAZ NA TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET – ZDE

PŘEHLED PENĚŽITÝCH DARŮ NA KAMPAŇ, FYZICKÉ OSOBY – ZDE

PŘEHLED PENĚŽITÝCH DARŮ NA KAMPAŇ, PRÁVNICKÉ OSOBY – ZDE

PŘEHLED PLNĚNÍ OCENITELNÝCH V PENĚZÍCH, FYZICKÉ OSOBY – ZDE

PŘEHLED PLNĚNÍ OCENITELNÝCH V PENĚZÍCH, PRÁVNICKÉ OSOBY – ZDE

DOPLNĚNÍ PŘED 2. KOLEM: PŘEHLED PENĚŽITÝCH DARŮ NA KAMPAŇ, FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY – ZDE

ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ – ZDE

Přihlaste se k odběru novinek

A buďte pravidelně informováni o aktualitách.