Hnutí SEN 21 chce naplnit smysl Senátu jako souboru zkušených, respektovaných a důvěryhodných osobností, které sdílejí hodnoty a principy liberální demokracie.

Hnutí si klade za cíl pomoci těmto nezávislým osobnostem získat senátní mandát a vytvořit jim kvalitní odborné zázemí pro jejich práci.

Senát vám začne dávat smysl

Cíle hnutí SEN 21

 • Zapojit do politiky nezávislé osobnosti s nezpochybnitelným mravním kreditem, které již v životě něčeho dosáhly a jejichž názory a postoje se těší obecné autoritě.
 • Hájit hodnoty a principy liberální demokracie.
 • Pomáhat vytvářet pozitivní vzory v politice pro veřejnost.
 • Vytvořit senátorům za hnutí SEN 21 kvalitní odborné zázemí.
 • Pozvednout význam a práci Senátu jako jedné se základních demokratických institucí.

Naše hodnoty

 • Důvěra v hodnotu demokratického právního státu a spravedlnost.
 • Nezpochybnitelnost základních lidských práv, svobody a solidarity.
 • Podpora vzdělání jako jedné z nejdůležitějších hodnot společnosti.
 • Podpora aktivního občanství a co největší občanské participace na demokratickém procesu včetně veřejné kontroly.
 • Budování a obnovování důvěry v demokratické instituce.
 • Podpora aktivního členství České republiky v EU a NATO.
 • Podpora rovných příležitostí pro všechny.
 • Trvale udržitelná ochrana přírodního i kulturního bohatství.
 • Slušné a odvážné jednání a vystupování.

Význam Senátu PČR

 • Senát je pojistkou proti nedemokratickým změnám.
 • Bez souhlasu Senátu nelze měnit volební a ústavní zákony.
 • Senát rozhoduje o kandidátech do základních institucí demokratického právního státu jako je Ústavní soud.
 • Senát je odborným kontrolorem zákonů, které jsou ve Sněmovně vytvářeny na stranických základech a prioritách.
 • Všech 81 senátorů a senátorek může díky svým pravomocem, síle mandátu a finančnímu zázemí působit ve svých volebních obvodech coby místní ombudsman. Ať už ve vztahu k státním institucím či místní samosprávě.

Jak pracuje SEN 21

 • Má odbornou znalost či životní zkušenosti v určitém oboru a využívá jich při přípravě zpravodajských zpráv a vystupování na plénu.
 • Aktivně se účastní všech schůzí pléna a výborů.
 • Je transparentní. Vede otevřený diář, registr schůzek s lobbisty a má majetkové přiznání na webu.
 • Aktivně působí ve volebním obvodě. Má otevřenou senátní kancelář v obvodě, ve které má stále dostupného asistenta. Pravidelně se schází s občany a pomáhá nacházet řešení jejich problémů.
 • Zajištuje základní právní poradenství a pomáhá občanům se v zákonech orientovat.
 • Využívá senátní mandát pro občany volebního obvodu. Dotazuje se za ně a komunikuje se státními či samosprávnými úřady. Zjišťuje za ně oprávněné informace, které jsou pro ně jinak jen složitě dostupné přes zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Podporuje místní spolky a občansky aktivní veřejnost.
 • Pravidelně informuje o své práci veřejnost.

Přihlaste se k odběru novinek

A buďte pravidelně informováni o aktualitách.